jQuery(document).ready(function() { var downloadButton = jQuery('.ladda-ner'); downloadButton.each(function(index) { jQuery(this).attr('download', ''); }); });

Jag förstod på allvar att jag ville jobba med hundar 1988/1989 när jag utförde min militärtjänst som hundförare på Muskö Örlogsbas. Mellan 1990 fram till 2009 arbetade och vidareutbildade jag mig under min dåvarande anställning på Regiondjursjukhuset Strömsholm. Redan 1990 byggde jag ihop med djursjukhuset Sveriges första simanläggning för hundar, där vi behandlade hundar med diskbråck och känselbortfall. Mina sista år på djursjukhuset var jag ansvarig och chef för rehabiliteringsavdelningen. Sedan 2009 har jag drivit ReDog Veterinärklinik som i skrivande stund finns i Västerås och Eskilstuna samt en rehabiliteringsanläggning i Ale utanför Göteborg. Mina olika utbildningar inom djursjukvård genom åren är följande. Klinikchef ReDog Veterinärkliniker AB, LDSS (legitimerad djursjukskötare), Cert Hundfysioterapeut, Cert Hundfysioterapeut Smådjur, Dipl. Hundmassör,University of Tennessee Certificate Program in Canine Physical Rehabilitation, Specialistkompetens rehabilitering hund, Hundförare utbildad Muskö Örlogsbas. Jag är utbildningsansvarig och håller kurser och seminarier för yrkeskategorier så som för veterinärer, fysioterapeuter, LDSS m.m. Med över 30 års erfarenhet av smärta och hälta hos hundar ska jag dela med mig och förmedla min kunskap med syfte och mål att minimera antalet onödiga skador och hjälpa alla hundar som drabbats av olika skador och problem. På min fritid älskar jag att vara med familjens hundar och i dagsläget har vi en Schäfer och en Fransk bulldog.